PARRANDALAR SALMONELLYOZIGA QARSHI KURASHISHDA PROBIOTIK VA ANTIBIOTIKLARNING SAMARADORLIGINI OʻZARO TAQQOSLAB OʻRGANISH

Hatamov Akbar Hudoyberdiyevich, Urazaliyev Sayidjon Muxammadjonovich, Salimov Hait Salimovich
2022 Zenodo  
Ushbu maqolada parrandalar salmonellyozi qoʻzg'atuvchilariga in-vitro sharoitida yuqori antogonistik faollikni namoyon qilgan Lactobacillus va Bacillus avlodi vakillarini broyler joʻjalarida salmonellyozga qarshi probiyotik preparatlar sifatida qo'llashning profilaktik va terapevtik samaradorligini baholashni hamda parrandalar salmonellyoziga samarali tasir qiladigan antibiotiklar qoʻllagan holda bu guruhlarni o'zaro solishtrib oʻrganishni natijalari bayon qilingan.
doi:10.5281/zenodo.6578417 fatcat:kpgmuu5mkfa7dbdezy5u6lnh2a