?ESporothrix schenckii?Fの抗原物質の免疫化学的研究 化学的性状と遅延型反応
Immunochemical studies on antigenic substances from Sporothrix schenckii

Takahide NOGUCHI, Hiroyuki SHIMONAKA, Takeshi AKITA, Kazushi IWATA, Yuki ITO
1975 Japanese Journal of Medical Mycology  
doi:10.3314/jjmm1960.16.50 fatcat:acv3whsy2fdh7kyuzicxnj47ui