ABORDURI POSTERIOARE ÎN FRACTURILE PALETEI HUMERALE-ABORDUL BRYAN-MORREY VERSUS ABORDUL TRANSOLECRANIAN ARTICULAR

B Ciubară, C Iancu, O Alexa
2010 ACTA MEDICA TRANSILVANICA Decembrie   unpublished
Cuvinte cheie: fractura humerusului distal, tratament chirurgical, abord Brayan -Morrey, abord transolecranian Rezumat: Prezentul studiu încearcă să analizeze oportunitatea înlocuirii abordului transolecranian cu abordul Brayan -Morrey (4,7) având în vedere modificările anatomice, funcţionale şi biomecanice care apar la nivelul articulaţiei cotului în urma abordului transolecranian (angulaţia, translaţia şi diastazisul). Postoperator pacienţii au fost incluşi într-un program intensiv de
more » ... intensiv de reabilitare funcţională (3), fiind reevaluaţi la 2 săptămâni, la 4 săptămâni, la 2 luni, la 3 luni, la 6 luni şi la 1 an. La fiecare vizită pacienţii au fost investigaţi radiologic şi funcţional (flexie, extensie, pronaţie, supinaţie, prehensiune). Evaluarea pacienţilor a fost făcută conform fişei de urmărire a pacientului cu fractură de humerus distal, scorului MAYO şi capacităţii de prehensiune. Din punct de vedere funcţional remarcăm că pacienţii care au fost operaţi prin abord Brayan -Morrey au rezultate mai bune şi mai rapide decât cei care au fost operaţi prin abordul clasic transolecranian. Având în vedere aspectele descrise anterior, pentru fracturile tip C ale humerusului distal, personal considerăm ca fiind oportună înlocuirea abordului transolecranian articular cu abordul Brayan -Morrey. (3) , being re-evaluated at 2 weeks, 4 weeks, 2 months, 3 months, 6 months and 1 year. At each visit patients were investigated radiologically and functional (flexion, extension, pronation, supination, grip strength -gripping). Evaluation of patients was done according to the sheet of the patient with distal humerus fracture, elbow Mayo score and gripping ability. From a functional point, the patients who were operated by Brayan -Morrey approach perform better and faster than those who were operated by classical transolecranian approach. Given the issues described above, for type C fractures of the distal humerus, personally consider to be appropriate to replace the transolecranian approach with Brayan -Morrey approach. Abstract: This study tries to analyze replacement opportunity of the transolecranian approach with Brayan -Morrey approach (4.7) in view of anatomical, functional and biomechanical changes that apear to the elbow joint after transolecranian approach (angulation, translation and diastasis). After surgery patients were enrolled in an intensive functional rehabilitation program
fatcat:2og6w4laevaqbjmlb6llhqrgue