New Marketing Concepts in Marketing Strategies on International Markets
Nowe koncepcje marketingu w strategiach marketingu międzynarodowego

Wojciech Józef Grzegorczyk
2017 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
Nowe koncepcje marketingu w strategiach marketingu międzynarodowego
doi:10.17951/h.2017.51.2.97 fatcat:i43tmhvsozb4nh2twfp2yjrgga