CHLOROPROPANOLS, CHLOROPROPANDIOLS AND THEIR ESTERS IN FOOD – FORMATION, OCCURRENCE, DETERMINATION, REDUCTION OF CONTENT
Chloropropanole, chloropropanodiole i ich estry w żywności

DOROTA KOWALSKA, ELIZA Gruczyńska, Małgorzata Kowalska, Mariola Kozłowska, Bolesław Kowalski
2015 Zywnosc Nauka Technologia Jakosc/Food Science Technology Quality  
doi:10.15193/zntj/2015/101/052 fatcat:rtyr73m5u5cm3kdfwrbjnj4xwm