ГРАФИТИ КАО КУЛТУРА ОТПОРА МЛАДИХ

Немања Ђукић, Оливера Грбић
2020 DRUŠTVENE DEVIJACIJE  
Простор је политички и идеолошки концепт (Lefebvre, 1977:341, 1991:278-282). Сваки поредак, свака констелација моћи интервенише у простор и претвара га у територију како би осигурала властиту одрживост и спријечила властито превладавање. Отуда, територија је моћ опредмећена у простору (Lefebvre, 2009:224). Територија је политички организовани простор - структурирани систем правила која регулишу размјену значења (култура), размјену добара (економија) и личне односе (друштвеност). Прво, ауторитет
more » ... покушава контролисати простор директно путем визуелно-естетске организације простора. Ауторитет се отјеловљује у простору дефинишући и манифестујући своју моћ у монументалним грађевинама. У том случају, графити релативизују физичку контролу простора. Као израз отпора младих, графити представљају визуелни поремећај у простору који је директно повезан са моралним поремећајем. Показујући неспособност ауторитета да контролише физички простор, графити одузимају суверенитет ауторитету на најексплицитнији начин - на оним мјестима гдје власт слави свој суверенитет кроз монументалне грађевине. Друго, ауторитет покушава индиректно контролирати простор стандардизујући психосоцијалну повезаност значења, понашања и простора. Ауторитет се утјеловљује у простору прописујући какав је тип понашања прихватљив и прикладан за одређени простор. У том случају, присуство графита у јавном простору ремети доминантну дистрибуцију значења. Графити релативизују симболичку, социјалну и психолошку контролу над понашањем у простору, супротстављајући безличној и статичкој моћи ауторитета личну и флуидну снагу свијета живота. Као акт побуне и субверзије против ауторитета који отјеловљује своју моћ у простору, графити у социолошком смислу представљају онтолошки и револуционарни потенцијал свијета живота. Као екстериторијални, трансгресивни и хетеротопни, графити ометају и спречавају моћ у сталној производњи територије. Графити детериторијализују простор и одузимају легитимитет – помоћу графита територија постаје подвргнута процесима дестабилизације, реструктуриранја и трансформације. Укратко, графити показују како моћ губи простор.
doi:10.7251/zcmz2001584d fatcat:qpqhh6ygprctzackc6qpayprte