Ανάπτυξη Ανιχνευτικού Συστήματος Κοσμικών Ακτίνων για τη Μελέτη Ανιχνευτή Micromegas [article]

Όλγα Ζορμπά, Zormpa Olga, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2019
This thesis was carried out within the framework of the postgraduate program "Physical and Technological Applications" and was carried out entirely at the Institute of Nuclear and Particle Physics of the NCSR "Demokritos". In the context of this thesis, the study and construction of a device (Cosmic Stand, CS), aimed at the detection of cosmic muons, was based on the technique of coincidence. The ultimate goal was to study the MicroMeGaS detectors by using this apparatus as a triggering system.
doi:10.26240/heal.ntua.17112 fatcat:noq6wfvrxbhltmyndiox2gyqiy