УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Александар Васић
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
У раду је теоријски обрађена тема Управљања квалитетом у грађевинарству у ок­виру Управљања пројектима, као и практичан при­мер Плана контроле квалитета за рехабилитацију леве траке аутопута Е-75 од Г.П. "Хоргош" до Новог Сада од км. 1+125.00 до км. 14+800.
doi:10.24867/13cg03vasic fatcat:drdngz4ehbfwxptz6nqlqygqpq