Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı

Tuğba ÖZ, Özlem BAKAN DEMİREL, Özlem CAN GÜRKAN
2021 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi  
https://orcid.org/0000-0002-9445-4841 ii Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, Viranşehir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, https://orcid.org/0000-0002-9516-9196 iii Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, https://orcid.org/0000-0002-5608-6208 ÖZ Yoga, sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi ve hastalıkların tedavisinde güvenli bir uygulama olarak bilinen, en önemli geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından biridir. Kadın yaşamında önemli bir
more » ... olan menopozal dönem, östrojen düzeyinin azalması sonucu, sıcak basmaları, uyku sorunları, psikolojik rahatsızlıklar, cinsel işlev bozukluğu, kilo alımı ve bilişsel işleyişin azalması gibi semptomların görüldüğü ve üreme yeteneğinin kaybolduğu bir zaman dilimidir. Kadın hayatında çok fazla değişimin olduğu bu dönemi konforlu geçirmek her kadının hakkıdır. Bu derleme, yoganın menopoz semptomlarının yönetiminde kullanımıyla ilgili kanıt temelli çalışmaları incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Yoganın menopoz semptomlarından; sıcak basması ve uyku problemleri üzerine olumlu etkileri olduğu ve menopoz dönemi kadınların yaşam kalitelerini yükselttiği kanıt temelli çalışmalarla gösterilmiştir. ABSTRACT Yoga, which is known as a safe practice in the development of healthy lifestyle behaviors and in the treatment of diseases, is one of the most important traditional and complementary medicine practices today. The menopausal period, which has an important place in women's life, is a period of time when symptoms such as hot flashes, sleep problems, psychological disorders, sexual dysfunction, weight gain and decreased cognitive functioning are seen and reproductive ability is lost as a result of the decrease in estrogen levels. It is the right of every woman to spend this period in which there are many changes in women's life comfortably. This review was prepared to examine evidence-based studies on the use of yoga in the management of menopausal symptoms. One of the menopausal symptoms of yoga; Evidence-based studies have shown that it has positive effects on hot flashes and sleep problems and improves the quality of life of menopausal women.
doi:10.31020/mutftd.959532 fatcat:5ju3ect7azexvgg3fgtyg6otrq