Badania zmęczeniowe łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu

Mateusz Kowalski, Amadeusz Kurek, Dariusz Rozumek, Andrzej Kurek
2018 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie W pracy zaprezentowano wyniki badań zmęczeniowych łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu Grade 1. Badany materiał został poddany analizie mikrostrukturalnej. Przeanalizowano czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową oraz zaprezentowano podstawową analizę pęknięć zmęczeniowych zaobserwowanych podczas badań. Abstract The paper presents the results of fatigue tests of a steel--aluminum welding transition joint with titanium Grade 1 interlayer. Metallic
more » ... was subjected to microstructural analysis. Factors influencing fatigue durability were analyzed and the basic analysis of fatigue cracks observed during tests was presented.
doi:10.26628/ps.v90i4.887 fatcat:bogmp7h4a5dvpiytrceckdbpny