302. Weryfikacja fluencji IMRT przy użyciu algorytmu GAMMA – doświadczenia własne

T. Morgaś, B. Drzewiecka, J. Winiecki
2003 Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  
najcz~sciej wywotywat ZUM byty E. coli i E. faecal is. Wyhodowane szczepy zaklasyfikowano do 13-stu wzorow leko wrazliwosci. Najwi~kszq opornosciq na antybiotyki charakteryzowat si~szczep K. pneumoniae, ktory byt oporny na amoksy-cylin~\kwas klawulanowy, cefotaksym, kotrymoksazol, gentamycyn~, netylmycynĩ amikacyn~, a wrazliwy jedynie na norflo-ksacyn~.
doi:10.1016/s1507-1367(03)70785-8 fatcat:xbdxtjilobd3xchne37p3uh2ma