DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM BANKACILIĞI

Pınar YEĞİNER, Yeşim ALİEFENDİOĞLU
2021 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Öz Yerel yönetimler hızlı nüfus ve talep artışı nedeniyle sadece mevcut gelirleri ile hizmetlerini karşılayamamakta ve yeni kaynak arayışlarına girmektedir. Borçlanma yoluna daha fazla başvurmaya başlayan yerel yönetimlerin bu ihtiyacını karşılamak için yerel yönetim bankaları ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimlerin hizmetlerine devam edebilmesi için yerel yönetim bankaları çalışmalarında süreklilik sağlamalıdır. Türkiye'de de bir örneği bulunan yerel yönetim bankaları birbirlerinden farklı
more » ... erle işlemlerini gerçekleştirmekte, farklı alanlara hizmet vermektedir. Çalışmanın amacı, dünyadaki yerel yönetim bankalarının yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği hizmetlerdeki rolünü inceleyip Türkiye'de yapılandırma sürecinde olan yerel yönetim bankası İLBANK A.Ş.'nin bu alanlardaki faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde öneriler sunmaktır. Bu kapsamda, yapılan karşılaştırma sonucunda teknik destek ve danışmanlık çalışmalarını bir arada yürüten İLBANK A.Ş.'nin dünyada aynı şekilde çalışan bir örneği olmadığı ve yerel yönetimlere vermiş olduğu mali ve teknik danışmanlığın Türkiye'de de alternatifi bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle danışmanlık özelliğini uzun bir süre daha koruyarak yapılacak yeni yatırımların daha hızlı gerçekleşmesinde önemli roller üstlenmesi ve sürdürülebilir bir yapılandırma için bankacılık özelliğinin ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanmalıdır.
doi:10.18092/ulikidince.735558 fatcat:2dxk4r46sjggdmcsbfqmq7mhty