İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kars ta Tarım (1945-1950)

İlyas Topçu
2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Kars, bulunduğu konum ve taşıdığı bazı olumsuz coğrafi özellikler nedeniyle geniş çaplı tarım faaliyetlerine müsait değildir. Yükseklik ve buna bağlı olarak iklim şartlarında elverişsizliği, Kars'ta tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Söz konusu olumsuzlukların üzerine İkinci Dünya Savaşı'nın da eklenmesiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da tarım alanında ciddi sorunlar yaşandı. Şöyle ki, İkinci Dünya Savaşı yılları; savaşın uzaması, seferberlik ilanı sonucu tarlaların boş
more » ... cu tarlaların boş kalması ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle, gıda ürünlerinin tedarikinde ciddi darlıkların ve kıtlıkların yaşandığı bir dönem oldu. Savaş nedeniyle tarımsal üretim ciddi bir biçimde düştü ve bunun sonucu olarak da bütün kentlerde iaşe sıkıntısı baş gösterdi. Birçok gıda ürünü karaborsaya düşerken, özellikle un darlığı nedeniyle ekmek karneye bağlandı. Savaşın sona ermesinin ardından devlet eliyle tarımın canlandırılması için Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkartıldı ve bir komisyon Kars'ta bu doğrultuda çalışmalar yaptı. Fakat çalışmalar beklendiği kadar olumlu neticeler vermedi. Abstract Kars is not cultivable for large-scale agricultural activities because of its location and some negative geographical features. High altitude and its unfavorable climate conditions negatively affect the agricultural activities in Kars. With the eruption of World War II in addition to such effects, there were serious problems in the field of agriculture in Kars, just throughout Turkey. In fact, the years of World War II were a period of serious shortages and famines in the supply of food products as a result of negative climate conditions, the prolongation of the war, and empty fields owing to declaration of mobilization. Due to the war, agricultural production fell severely, and as a result, food shortage broke out in all cities. While many food products went on the black market, especially bread were rationed due to the shortage of flour. Following the end of the war, the law on the land provision of the farmers was enacted in order to revive agriculture by the state and a commission carried out activities in this direction in Kars. However, the actions did not give positive results as expected.
doi:10.26677/tr1010.2019.100 fatcat:s7u3dh7w2vcvtn7xppg3i3xa3q