YEŞİL ALAN MI İBADETHANE ALANI MI? DİL, DİN, PRATİK EKSENİNDE VALİDEBAĞ DİRENİŞİ

Sibel Ayyıldız
2019 Sosyoloji Araştırmaları Dergisi  
ÖZ 2014 yılında Validebağ Korusu'nun Acıbadem sınırında bulunan yeşil alanın dini tesis statüsüne çevrilmesi ve akabinde yapımına başlanılan inşaata karşı gerçekleşen protestolar Validebağ Direnişi olarak adlandırılır. Validebağ Direnişi üzerine yazılan tez çalışmasının bir bölümünden derlenerek hazırlanan bu makale, Validebağ'daki eylemlere karşı ve eylemlere taraf olarak kodlanan iki ayrı gruba mensup toplamda yirmi iki kişi ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonucu ortaya çıkmıştır. "Cami"
more » ... a çıkmıştır. "Cami" kelimesinin geçtiği sorular katılımcılar tarafından dine karşı ya da taraf olma şeklinde algılanarak cevaplandırılmıştır. Yeşil alanların yapılaşmaya açılmasına karşı olan katılımcılar, yeşil alanda yapılacak cami inşaatını ise makul karşılamıştır. Validebağ örneğinden hareketle, din, dili ve kanaati etkiler; dini semboller bireyin mevcut görüşünü aşarak dinen meşru bir cevap yaratabilme gücüne sahiptir. ABSTRACT The transformation of the green area to religious facility area at Acıbadem border of the Validebağ Grove and the protests against the ongoing construction of the mosque in 2014, called as Validebağ Resistance. This article was compiled from a part of the thesis of Validebağ Resistance, consisting of twenty two indepth interviews conducted with two separate groups; those in favor and those who are against the actions in Validebağ. The questions which include the word "mosque" were answered by the participant perceived as being against or in favor of the religion. Those who are against any kind of construction in green spaces, are supportive for the construction of the mosque. Based on Validebağ, religion affects the language and the opinion. Religious symbols seem to have a power to create a legitimate response as passing beyond individual's actual opinion.
doi:10.18490/sosars.559086 fatcat:wzj3rsowubdapiduk6ylrvydye