8-13 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİMİNDE "ÖLÜM KA VRAMI"

SEMA YILMAZ
2012 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının bilişsel gelişiminde ölüm kavramını teorik olarak incelemek ve alan araş­ tırması uygulayarak çocukların bilişsel gelişim düzeyleri ile ölümü kavrama düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda çocukların ölümü kavrama düzeyleri yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda çocukların bilişsel gelişim düzeyleri ile ölümü kavrayış düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
doaj:119328e5877544e88c44596d93e23a81 fatcat:s37lglncu5ac7ob4rem5ifnwqq