Badania geograficzne wobec wyzwań interdyscyplinarności studiów nad rozwojem

Mirosława Czerny
2017 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica  
Zarys treści Artykuł stanowi krótki przegląd koncepcji badań geograficznych nad krajami rozwijającymi się. Autorka analizuje ewolucję podejścia do kwestii rozwoju w badaniach geograficznych -od geografii krajów rozwijających się do geograficznych badań nad rozwojem i zastanawia się, jakie obecnie jest miejsce geografii rozwoju w polskich analizach na temat globalnego Południa. Wskazuje również na powiązanie podejść geograficznych z innymi w ramach nauk społecznych. Nawiązuje w tym do
more » ... w tym do interdyscyplinarności analiz rozwoju i niedorozwoju w krajach globalnego Południa. Słowa kluczowe Geografia krajów rozwijających się, geografia rozwoju, studia nad rozwojem, globalne Południe.
doi:10.18778/1508-1117.27.04 fatcat:ah3i6ucrzjeujl7sjjyjgggbri