Naar een verklaring voor stedelijke ongelijkheid: Een model gebaseerd op bestaande theorieen en een empirische illustratie

Jack Burgers, Sako Musterd
2002 Sociologie  
Naar een verklaring voor stedelijke ongelijkheid E en m o d el gebaseerd op bestaande t h e o r ie ë n en een e m p iris c h e illu s t r a t ie S o c i o l o g i s c h e G i d s | J a a r g a n g 4 9 2 0 0 2 | 4 en de rand. Den Haag: Sdu Uitgeve rij. Wilson, W.J. (1987) The Truly Disadvan
doi:10.1347/sogi.49.4.371.11340 fatcat:ojl3wjyvarhbvmfpyk7xlzbyuq