ANALIZA BEZBEDNOSTI OD POŽARA HOTELA

Paja Jevtić
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U radu je data analiza propisa I problema požarne bezbednosti u hotelima. Sprovedena je komparativna analiza propisa iz oblasti zaštite od požara za hotele u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, zak­ljučeno je da su hrvatski propisi zahtevniji od srpskih. Na osnovu aktuelnih propisa u Srbiji, urađena je analiza bezbednosti od požara hotela "Stari Krovovi" i utvrđeno je da je rizik od požara na prihvatljivom nivou. Vreme evakuacije dobijeno proračunskom, kao i softverskom metodom, je u granicama dozvoljenim propisima.
doi:10.24867/14nu01jevtic fatcat:wuzjvs3rx5cpxppfaat7wxbyve