Complementary and alternative medical methods: attitude, knowledge and use by health personnel

Tulay Midilli, Ebru Baysal, Gulzade Akarsu, Emine Korkmaz
2016 Spatula DD  
Aim: The aim of this study was to determine the attitude of health personnel to CAM methods, and their knowledge and use of them. Methods: The study was descriptive in nature. It was conducted between March and June 2014 with 202 health workers employed at two government hospitals in the province of Manisa, Turkey. Results: It was found that 74.8% of the health workers used CAM methods, 81.7% had a medium to good knowledge of them, and more than half had positive attitudes towards them. The
more » ... e CAM methods which the participants knew about and used the most were, in order, the use of plants, showers, and hot and cold treatment. Health personnel differed in their attitudes to CAM methods according to their profession, educational level and gender (p< .05). Conclusion: Health personnel had a high level of knowledge, they had positive attitudes towards CAM methods and most of them used at least one CAM method. Doctors, those with a higher educational level and female health workers had greater knowledge of CAM, while nurses and female health workers had a higher opinion of CAM. ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık personelinin CAM yöntemlerine karşı tutumunu, bilgisini ve kullanma durumlarını belirlemektir. Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Araştırmaya Mart-Haziran 2014 tarihlerinde, Türkiye'de Manisa ilinin iki ilçesinde yer alan iki devlet hastanesinde çalışan 202 sağlık personeli alınmıştır. Bulgular: Sağlık personelin %74.8'i CAM yöntemlerini kullanıyor, %81.7'sini orta ve iyi düzeyde bilgiye sahip ve yarısından fazlasının olumlu tutumları vardır. Katılımcıların en çok bildiği ve kullandığı üç CAM yöntemleri sırasıyla; bitkisel, duş, sıcak-soğuk uygulamadır. Sağlık personelinin mesleği, eğitim düzeyi ve cinsiyetinin CAM yöntemlerine karşı tutumları arasında bir fark vardır (p< .05). Sonuç: Sağlık personelin bilgi düzeyi yüksektir, CAM yöntemlerine karşı olumlu tutumlara sahiptir ve çoğunluğunun CAM yöntemlerinden en az birini kullanmıştır. Doktorların, eğitim düzeyi yüksek olanların ve kadın sağlık personelin CAM konusunda daha fazla bilgi sahibi iken, hemşirelerin ve kadın sağlık personelinin CAM yöntemlerine karşı tutumları daha yüksektir. Anahtar kelimeler:Sağlık personeli; Tamamlayıcı ve alternatif tıp; Bilgi; Tutum.
doi:10.5455/spatula.20160313010209 fatcat:nx6l6ptb65f3bnmlgxmdjgdtua