Implementation of a Digital TRNG Using Jitter Based Multiple Entropy Source on FPGA

2019 Informacije midem  
In this study, hardware implementation and evaluation of a true random number generator (TRNG) is presented. For the implementation, Field Programmable Gate Array (FPGA) hardware, in which numerical processes based on an algorithmic basis are carried out, was used. In the system, ring oscillators (ROs) with similar structures were used as a noise source, and true randomness was obtained by sampling the jitter signals originating from the oscillators. However, the most critical cryptographic
more » ... dvantage of jitterbased TRNGs is the statistical inadequacy of the system. At this point, in contrast to existing designs, entropy sources derived from the subsets of ROs were used in the sampling and post-processing stage. The statistical quality of the system was improved by using true random numbers/inputs obtained from these entropy sources in the sampling and post-processing stage. With sampling and postprocessing inputs, the use of complex post-processing techniques that limit the output bit rate of the generator in the system was not required. Thus, a high-performance adaptable TRNG model with reduced hardware resource consumption is obtained. The statistical validation of the TRNG, which was tested in 6 different scenarios for two separate ring oscillator (RO) architectures and three different operating frequencies, was performed with the NIST 800-22 and AIS31 test packages. Uporaba digitalne TRNG na FPGA z uporabo več entropijskih virov na osnovi tresenja Izvleček: V prispevku je obravavana strojna oprema in ocenitev pravega generatorja naključnih števil (TRNG). Izvedba je bila narejena na FPGA strojni opremi. Za vir šuma je bil uporabljen krožni oscillator, naključnost pa je zagotovljena s tresenjem originalnega signal oscilatorjev. Kriptografska slabost TRNG na osnovi tresenja je njihova statstična nezadostnost. V nasprotju z obstoječimi sistemi so za reševanje tega problema uporabljeni entropijski viri RO v fazi vzorčenja in naknjanje stopnje obdelave. Statistična kvaliteta je bila z uporabo pravih naključnih števil iz entropijskih virov močno izboljšana in to brez uporabe kompleksnih tehnik naknadnega procesiranja. Validacija šestih scenarijev in dveh RO je bila opravljena na testnih paketih NIST 800-22 in AIS31. Ključne
doi:10.33180/infmidem2019.204 fatcat:be5rt4a43jejblexq6bkx5mbye