Malakan Atlarında Kalbin Arterial Vaskularizasyonu Üzerine Makroanatomik Bir Araştırma

İftar Gürbüz
2016 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi  
Öz: Çalışmada Malakan Atlarında kalbin arterial vaskularizasyonunun incelenmesi amacıyla toplam 10 adet (5 dişi, 5 erkek) erişkin Malakan atı kalbi kullanıldı. Koroner damarlara demonstrasyonu için renklendirilmiş latex enjekte edildi. Diseksiyon sonucunda kalbin arterial vaskularizasyonunun arteria coronaria dextra ve arteria coronaria sinistra tarafından sağlandığı görüldü. Arteria coronaria dextra'nın dominant olduğu belirlendi. Arteria coronaria sinistra, arteria coronaria dextra, ramus
more » ... rventricularis paraconalis, ramus interventricularis subsinuosus, ramus circumflexus sinister ve ramus circumflexus dexter'in subepicardial yağ dokusu altında seyrettiği tespit edildi. Bu damarlardan ayrılan ventriküler dalların ise başlangıçlarında subepicardial, devamında ise intramyocardial olarak seyrettiği görüldü. Kalplerde ramus distalis ventriculi sinistri'nin ve ramus angularis'in bulunmadığı gözlendi. Dişi Malakan atı kalplerinden birinde ramus distalis atri sinistri'nin olmadığı belirlendi. Ramus proximalis atri sinistri'nin, ramus circumflexus sinister'den ayrıldığı saptandı. Ramus coni arteriosi haricindeki koroner damarların terminal dallar olarak şekillendiği tespit edildi. Malakan atı kalplerinde koroner arterler üzerinde kalp kas köprüsüne rastlanılmadı. Sonuç olarak Malakan atı kalbi koroner arterlerinin başlangıç çapları ve seyirleri bakımından cinsiyet yönünden karşılaştırıldığında bir farklılığa rastlanılmadı. Abstract: In this study, hearts from ten Malakan horses (5 male, 5 female) were used to investigate the cardiac arterial vascularization in Malakan horses. To demonstrate coronary arteries, colored latex was injected. After dissection, it was seen that cardiac arterial circulation is made by right coronary artery and left coronary artery. It was determined that right coronary artery is dominant. Left coronary artery, right coronary artery, interventricular paraconal branch, interventricular subsinuosal branch, left circumflexus branch, and right circumflexus branch were located under the subepicardial fat tissue. It was seen that ventricular branches of these vessels, on the other hand, had a subendocardial course initially, and continued as intramyocardially. It was observed in the hearts that they lacked left distal ventricular branch and angular branch. It was detected that one of the female Malakan horse hearts lacked left distal atrial branch. Left proximal atrial branch derived from left circumflexus branch. Coronary vessels except conal arteriosal branch took form of a terminal branch. Myocardial bridges over coronary arteries were not observed in Malakan horse hearts. In conclusion, a significant difference was not observed between male and female horses in terms of initial diameters and the course of coronary arteries in Malakan horses.
doi:10.17094/ataunivbd.282984 fatcat:vveif7m4f5dflm6fhfn34uvrt4