THE FORMATION OF A MODERN SCHOOLCHILD'S PERSONAL WORLD IMAGE IN THE PROCESS OF STUDYING N. S. GUMILEV'S WORKS

T. B. Nedainova
2021 Scientific notes of V I Vernadsky Taurida National University Series Philology Journalism  
Недайнова Т. Б. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ОБРАЗУ СВІТУ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ М. С. ГУМІЛЬОВА У статті розкривається проблема формування цілісного світосприйняття сучасних школярів України на уроках зарубіжної літератури в процесі вивчення творчості одного з найяскравіших представників літератури Срібної доби, поета М. С. Гумільова. Методика проведення уроків і позакласних занять із цієї теми повинна бути
more » ... и повинна бути спрямована на створення у свідомості старшокласників особистісно значимого образу світу, в якому знання про світ, картина світу мають одухотворений характер. Це може бути досягнуто в процесі аналізу поезії письменника крізь призму його духовно-моральних пошуків особистісної картини світу, у створенні якої особливу роль відігравали філософія, культура, мистецтво та релігія Сходу й Заходу (Китай, Єгипет, Африка, Франція, Німеччина). У представленій статті до розгляду запропоновано використання технології поліхудожнього розвитку особистості, що забезпечує розширення у свідомості учнів асоціативних зв'язків, емоційно-чуттєвої сфери, здібності взаємодіяти з культурними образами різних епох та країн. Такий підхід забезпечує глибоко особистісне сприйняття школярами творчості поета, оскільки шлях його духовних пошуків, зокрема сенсу життя, може стати основою для створення особистісного образу світу, в якому світ відтворюється крізь призму національної свідомості. Ключові слова: світосприйняття, образ світу особистісний сенс, сприйняття мистецтва, полікультурний простір, полі художній розвиток.
doi:10.32838/2710-4656/2021.2-1/55 fatcat:uefbjyke2fdtddjiyeacd5bl44