utjecaj dobi na veličinu, izgled i prokrvljenost jajnika i Maternice age influence on ovary and uterus diMension, Morphology and vascularisation

Ulla Marton
unpublished
SAŽETAK Primjena trodimenzionalnog ultrazvuka uz pomoć obo-jenog i pulsirajućeg doplera omogućuje iscrpni prikaz i procjenu ovarijskog volumena, ocjenu broja antralnih folikula, analizu stromalne vaskularne mreže kao i ocjenu endometrijske receptivnosti u bolesnica uklju-čenih u IVF postupke. Rezultati ove studije ukazuju na to da je najznačajniji prognostički čimbenik u predviđanju uspješnosti ovarijske stimulacije broj antral-nih folikula. Drugi čimbenici, poput indeksa protočnosti (FI) i
more » ... na volumena jajnika tehnikom trodimenzion-alnog ultrazvuka, pokazali su se manje osjetljivim parametrima. Uočeno je zamjetno smanjenje volumena jajnika, broja antralnih folikula i indeksa protočnosti (FI) u odnosu na porast starosne dobi bolesnica. Ovi se čimbenici odnose obrnuto proporcionalno u odnosu na stupanj fertilizacije i zanošenja u postupcima medicin-ske potpomognute oplodnje. Buduća će istraživanja pokazati može li se inicijalnom korekcijom gonadotropinske stimulacije u bolesnica s manjim brojem antralnih folikula, neprimjerenim volu-menom jajnika i nižim vrijednostima indeksa protočnosti (FI) unutar strome jajnika postići primjereni odgovor jajnika i pravilno sazrijevanje oocita uz sinkronu matu-raciju endometrija. Sastavni dio suvremenog pristupa liječenja neplodnosti i izvođenju postupaka medicinski potpomognute oplodnje podrazumijeva odgađanje postupka embrio transfera u slučajevima neprimjerenog endometrijskog odgovora (debljine, morfologije, volu-mena i prokrvljenosti), što je omogućeno osuvreme-njivanjem metoda kriopohrane zametaka i zamrzava-njem gameta. Naši rezultati ukazuju na mogućnost individualnog pristupa svakoj bolesnici uključenoj u IVF postupak, uvođenjem prilagođenih stimulacijskih protokola. Stoga primjena trodimenzionalnog ultrazvuka može postati nezaobilazno pomoćno sredstvo u ocjeni ovarijskog odgovora i endometrijske receptivnosti bolesnica uključenih u programe potpomognute oplodnje. Ključne riječi: uterus, ultrazvuk, potpomognuta oplodnja SUMMARY Three dimensional ultrasonographic measurements and color and pulsed Doppler evaluation allow detailed analysis of the ovarian volume, antral follicle number, assessment of the ovarian stromal vascularity, as well as evaluation of the endometrial receptivity in patients undergoing IVF procedures. Results of our study indicate that the best prognostic parameter in determination of number of the oocytes in ovarian stimulation protocols for IVF/ET treatment is number of antral fol-licles. Other parameters such as flow index (FI) and ovarian volume assessed by 3D ultrasound are less sensitive. Significant decrease of the ovarian volume, number of antral follicles and flow index was noticed with age-ing of the patients. These parameters had shown the opposite trend regarding the fertilization rates in medically assisted reproductive procedures. Patients with small ovarian volume, few antral follicles and poor 1 Poliklinika Dr. Marton, Privatna ginekološka ordinacija
fatcat:ptpl7xex5vetbob5tydwhvvdem