INFORMATIC SYSTEM FOR NUMERICAL COMMAND PROGRAMS AUTOMATIC GENERATION

Corneliu Neagu, Victorin Condei
2008 U.P.B. Sci. Bull., Series D   unpublished
Existenţa unei mari diversităţi de produse CAD/CAM comerciale, având caracteristici de utilizare echivalente, generează dificultăţi pentru firme în alegerea celui mai potrivit produs pentru nevoile sale concrete. Pe de altă parte, produsele software oferite de producătorii consacraţi necesită investiţii substanţiale de achiziţie şi de formare a personalului desemnat să le utilizeze. De aceea, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii se recomandă dezvoltarea personalizată a unor soluţii de
more » ... unor soluţii de generare automată a programelor 'NC', utilizând librării grafice gratuite de tipul 'Open' (OpenGL, OpenCascade) şi un limbaj de programare adecvat aplicaţiilor grafice. În baza acestui obiectiv major, în lucrarea de faţă se propune un sistem informatic pentru generarea automată a programelor 'NC', destinate prelucrării prin frezare a suprafeţelor de geometrie complexă, utilizând algoritmi proprii de generare şi simulare a traseelor de prelucrare. The existence of a great diversity of commercial CAD/CAM products, having equivalent usage features, generates difficulties for the companies in order to choose the most suitable product for theirs specific needs. On the other side, the 'well-known companies' software product proposals require substantial investments for acquisition and nominated users training. Therefore, in the case of the small and medium enterprises, it is recommended the development of customized solutions for automatic generated NC programs, using shareware graphical libraries like 'Open' type (OpenGL, OpenCascade) and a proper programming language for graphical applications. On the ground of this major objective, this study is proposing an informatic system for automatic generating NC programs. These programs are meant to complex surfaces milling, using customized algorithms for tool path generation and simulation.
fatcat:jrogxj3cn5edrjgga7qp2c3ylq