KLASİK ANLATI SİNEMASINDA ÖYKÜ KİŞİSİ, YAPISAL TASARIM VE ÖRNEK ÇÖZÜMLEMELER

Mustafa SÖZEN
2011 Erciyes İletişim Dergisi  
Bu çalışmanın amacı, sinemada öykülemenin asal unsurlarından biri olan kişitasarımlarının nasıl oluşturulduğunu irdelemek ve bu oluşturmadaki yapısal boyutları örnekçözümlemeler aracılığıyla açımlamaya çalışmaktır. Öykülemede ister bir durum anlatılsınister bir olay dile getirilsin, anlatılanlar mutlak olarak bir ya da birkaç kişi üzerindenyürümekte, birilerinin başından geçmektedir. Sinemasal anlatının kurmaca evreni içindeoluşturulan bu kişilerin sözleri, davranışları düşünceleri ve öteki
more » ... lerle olan ilişkileri özelbir seçme- bütünleştirme işlemiyle yaratılmaktadır. Doğaldır ki bu yaratımı oluşturanunsurların açınımını yapmak, sinemasal anlatıları okuma sürecine ufuk açıcı boyutlargetirecektir.
doaj:395f8a9219ae4cec9538488e03d16971 fatcat:m5zysfr5hjbq7erbmqp4jeobca