EEG-based Classification of Epileptic and Non-Epileptic Events using Multi-Array Decomposition

Evangelia Pippa, Vasileios G. Kanas, Evangelia I. Zacharaki, Vasiliki Tsirka, Michael Koutroumanidis, Vasileios Megalooikonomou
2016 International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research  
doi:10.4018/ijmstr.2016040101 fatcat:ercixprfkfhqfeivoykyw6rmza