Obrazovanje u funkciji razvoja preduzetništva

Tatjana Vujić
2020 ZBORNIK RADOVA UNIVERZITETA SINERGIJA  
Svaka napredna nacionalna ekonomija temelji se na preduzimljivimljudima i preduzetničkoj aktivnosti. Isto tako, osnovni ciljsavremenih obrazovnih sistema je razvoj kompetentnih stručnjaka ipreduzetnika čije su ideje, inovacije i znanje osnovni pokretačprivrednog i društvenog razvoja. Osim toga, posedovanje adekvatnihznanja i sposobnosti osnov su za uspešno poslovanje privrednihsubjekata koji deluju u okruženju stalnih promjena u svim oblastimaživota i rada.Preduzetništvo je važan element
more » ... ažan element ekonomskog razvoja ikonkurentnosti privrede, gde je Republika Srpska tipičan primerzemlje u tranzicji. Stoga, preduzetničkom učenju treba dati značajnijemesto u obrazovnom sistemu zbog stvaranja pokretačke snage zarazvoj privrede i društva. Potrebno je učiniti da preduzetničko učenjebude dostupno svakom pojedincu, a "tradicionalno obrazovanje"mora uvesti izmene koje će ga učiniti operativnijim i fleksibilnijim uskladu sa budućim trendovima. Pored obrazovanja u redovnomškolovanju, posebno značajno za razvoj preduzetništva jeobrazovanje odraslih, kao i permanentna obuka i treninzi.U radu se želi ukazati na značaj svih vidova obrazovanja ipreduzetničkog učenja, koji su od presudne važnosti za opstanak irazvoj preduzetništva. Poseban osvrt pružen je na značajpreduzetničkog učenja u Republici Srpskoj.
doi:10.7251/zrsng1901010v fatcat:bhx7tv3z4fag5mqio6ri4nrnqi