Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής εποχή μας, Αθήνα, Γνώση, 2000

ΕΙΡΗΝΗ ΠΥΡΠΥΛΗ
2002 Μνήμων  
Δεν παρατίθεται περίληψη.
doi:10.12681/mnimon.753 fatcat:jcvruqgc4vde5edcjps4hvhpty