Nghiên cứu phân loại mô bệnh học và hóa mô miễn dịch ung thư phổi tại Bệnh viện Trung ương Huế (2016 - 2019)

2019 Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital  
Chẩn đoán và phân loại mô học ung thư phổi (UTP) trên những mẫu sinh thiết nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cần phải có sự nghiên cứu sâu hơn về hóa mô miễn dịch và đột biến gene từ đó xác định chính xác các typ mô bệnh học, phản ánh được tiên lượng và chỉ định điều trị ung thư phổi. Mục tiêu: Đánh giá phân loại mô bệnh học ung thư phổi. Áp dung sự bộc lộ các dấu ấn miễn dịch để phân loại ung thư phổi.
doi:10.38103/jcmhch.2019.58.14 fatcat:7l7lfz4b7bejtdhi5ny7jmix6y