Προσλήψεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον ελληνικό Τύπο, 1856-1876

Παναγιώτης Βασιλείου Γιαννόπουλος
2019
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είχε ως στόχο να αποτυπώσει την άποψη που είχε ο ελλαδικός Τύπος κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η έρευνα βασίστηκε στις εφημερίδες του ελληνικού Βασιλείου, οι οποίες αντλήθηκαν από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και σε άλλες δευτερεύουσες πηγές. Στην παρούσα εργασία, και έπειτα από την παράθεση ενός εισαγωγικού κεφαλαίου για τον ελλαδικό Τύπο, εξετάστηκαν ανά θεματική ενότητα τα διασυνοριακά
more » ... τήματα μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το ζήτημα της ιθαγένειας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οθωμανική οικονομία, η εικόνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από τις διάφορες τάσεις της Μεγάλης Ιδέας, όπως ο ελληνοθωμανισμός, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα του Τύπου για τους Οθωμανούς και τέλος, η άποψη των εφημερίδων για διάφορες προσωπικότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
doi:10.26262/heal.auth.ir.286602 fatcat:vdjhehblwzfkzazmil3pzcv4lm