ELECTRIC DRIVE FOR TRAMS EQUIPPED WITH TWO MOTORIZED BOGIES AND A SINGLE DC CHOPPER

E Tudort P
2006 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
În articol se analizează acţionarea electrică a tramvaiului cu două boghiuri motoare conectate în paralel şi alimentate de la un singur variator de tensiune continuă cu comandă numerică. Se prezintă comanda procesului de pornire cu verificarea stării iniţiale a echipamentului, cu realizarea controlului acceleraţiei şi vitezei şi cu limitarea efectului pierderii aderenţei. Se prezintă rezultate obţinute prin simulare şi pe cale experimentală. This article contains an study of the electrical
more » ... the electrical driving equipment of the tram with two motorized bogies parallel connected and supplied from a single DC chopper with numeric control. It presents the commands of the starting process with initial state check, performing the acceleration and speed control and the reducing of the effects of adherence failure. Simulation and experimental results are included.
fatcat:howedyea2fbm5fnxzva7i4dd3m