A Child Case of Yersinia Pseudotuberculosis Septicemia
Yersinia pseudotuberculosisによる敗血症の1幼児例

Satoshi IWATA, Ryoko YAMASHITA, Mikiro ISEKI, Keiji JOZAKI, Yukio IWASAKI, Yoshitake SATO, Yoko KASAI, Tsutomu OGATA, Mitsuru OSANO, Keisuke SUNAKAWA
1984 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.58.333 pmid:6434658 fatcat:o27csanphvehjomc6djo3ndjze