Normaliseringen av det unormale - Utvidelsen i bruk av utradisjonelle politimetoder

Paul Larsson
2014 Nordisk Politiforskning  
NORMALIZING THE ABNORMAL This article deals with some aspects concerning the use of police methods known under many names. These methods is often said to be new, even if most of them have a long history, as untraditional or extraordinary, hidden, secret and deceptive methods of intelligence, investigation, surveillance or even crime prevention. The main questions analyzed in the text is how does these methods affect policing and the police role in modern societies. What do we know about the
more » ... know about the effects of these methods, not only on crime, but also on the society and the justice system? The challenges and necessity in relation to research and scientific knowledge on secrete and deceptive methods are raised in the last sections of article. «What once occurred infrequently and was viewed with disdain as a characteristic pf continental despotism is now routine administrative practice.» (Fijnaut og Marx, 1995 s. 14) Denne artikkelen tar for seg samfunnsmessige og polisiaere konsekvenser ved utvidelsen i bruk av inngripende politimetoder. Kjaert barn har mange navn. De omtales ofte som nye politimetoder, selv om dette ofte ikke er tilfelle, som utradisjonelle (Halvorsen, 2003) eller ekstraordinaere (Myhrer, 2003), skjulte, hemmelige, manipulerende eller bedragerske etterforskningsmetoder (NOU2004:6, Hopsnes, 2003). Metodene brukes ikke bare til etterforskning, men også som etterretningsmetoder (NOU 1997:15, Billingsley, 2009) og som forebyggende metoder (NOU2004:6). I praksis snakker vi om en rekke ganske ulike politimetoder hvor det kan vaere vanskelig å se hva og om de har noe felles. Hvor inngripende de er, varierer i betydelig grad. Metodene vi snakker om er: spaning -overvåkning -skjult eller åpen (f.eks. bruk av romavlytting og kameraer), infiltrasjon -«undercover», bruk av informanter, kommunikasjonskontroll -som innbefatter telefonavlytting, kontroll av brev, e-post med mer, bevisprovokasjon, provokasjon, kontrollerte leveranser, sporing og bruk av lokkeduer (Auglend et al., 2004) . Det skilles mellom åpne og lukkede metoder, manipulerende og ikke manipulerende, bedragerske og sannferdige (Halvorsen, 2003; Hopsnes, 2003) .
doi:10.18261/issn1894-8693-2014-01-05 fatcat:izal4mzudzdulokxdd2ofihdru