Munkásfiatalok az újkapitalizmusban

Eszter Bartha, András Tóth
2017 Educatio  
A cikk azt kutatja, hogy fi atal, jól kereső, jó munkahelyi körülmények között dolgozó elit munkavállalók miért vonzódnak radikális jobboldali üzenetekhez. 1 A cikket megalapozó kutatás során egy nyugat-magyarországi autóipari cég szakszervezeti aktivistáival készült 2015 folyamán. Az interjúk alapján a cikk amellett érvel, hogy két fő oka van annak, hogy fi atal munkavállalók vonzódnak radikális jobboldali üzenetekhez. Az egyik ok a családi szocializáció, amely fenntartja az ötvenes évekbeli
more » ... serű emlékeket, és nyitottá teszi a fi atalokat a baloldalellenes üzenetekre. A mélyen átélt nemzeti érzelem szintén fontos jellemzője politikai nézeteiknek. A másik ok a többrétegű kizsákmányolás képzete. Kizsákmányolva érzik magukat a külföldi vállalat tulajdonosa által, mert béreik -bár magyar viszonylatban kiemelkedőek -elmaradnak a nyugati bérektől. Dühíti őket az általuk befejezetlennek tartott rendszerváltás, a csalódás a baloldalban (hazugságbeszéd) és a politikai korrupcióval szembeni tehetetlenségük, az az érzés, hogy a FIDESZ elárulta 2010-es üzeneteit. Családi-környezeti szocializációból fakadó érzelmi elkötelezettségeik, csalódásaik és többrétegű kizsákmányolásképzeteik teszik őket nyitottá radikális jobboldali üzenetek iránt, arra, hogy a Jobbiktól várják a megoldást.
doi:10.1556/2063.26.2017.1.7 fatcat:s7stbzr6zrd27i2pbtokvqqgoy