Bezbożni bluźniercy w Liście Judy

Zdzisław Józef Żywica
2020 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Streszczenie. W zaprezentowanym studium Autor daje odpowiedź na następujące pytania. Kim są owi jacyś ludzie, którzy przeniknęli do wspólnoty Kościoła Adresatów? Jakie ich nadużycia piętnuje Juda oraz dlaczego właśnie te czynią ich bezbożnymi? Zatem, jak rozumie on sam bezbożność skoro w tak jaskrawo złym świetle stawia tych ludzi? Bezbożnicy to szydercy czasów ostatecznych. Cechują się pychą, zuchwałością, niedowiarstwem, nieposłuszeństwem, rozpustą, impertynencją, arogancją, zazdrością,
more » ... ścią, cynizmem, jałowością i nieużytecznością, choć cały czas trwają formalnie we wspólnocie Kościoła. Tak postępując bluźnią oni Bogu Jedynemu Władcy i Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ przyjętym stylem życia dowodzą, że w rzeczywistości odrzucili łaskę zbawienia ofiarowaną im w przekazanej przez Apostołów wierze, w konsekwencji czego, sami skazują się na surowy sąd i karę potępienia wiecznego, zapisaną od wieków dla takich właśnie ludzi, ponieważ tego wymaga sprawiedliwość . Abstract. In the presented study, the author answers the following questions: Who are "those people" who "infiltrated" the community of the addressees' Church? What type of abuse does Jude condemn, and why do they make those people "ungodly"? Thus, how does he understand "godlessness" himself as he puts "these people" in such a blatantly evil light? "The godless are mockers of the crucial end times. " They are mostly characterized by pride,
doi:10.12775/bpth.2020.023 fatcat:eh37z22dbfhubdhdwvkcntexay