Kemoterapotik ajan olarak dosetakselin ARH 77 Ig G plazma hücreli lösemi hücre serisi üzerindeki sitotoksik etkisi

Zehra Dilşad Çoban, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Şefik Güran
2012 Cumhuriyet Medical Journal  
Amaç. Dosetaksel, hücrede mitotik iğciğin oluşum aşamasında mikrotübül stabilizasyonuna neden olarak hücre bölünmesini durdurup hücrenin apopitozise gidişini sağlar. Dosetaksel meme, prostat ve mesane kanserinde sık kullanılan bir ilaçtır. Çalışmada Ig G plazma hücreli lösemi örneği olan hücre hattı [ARH-77 ATCC No: CRL-1621] üzerinde başka birçok kanserin tedavisinde ilaç olarak kullanılan dosetaksel ile ortaya çıkabilecek sitotoksik etki araştırıldı. Yöntem. Çalışmada ARH-77 hücreleri
more » ... 0,1-1-10-50-100 umol/L olacak şekilde farklı dosetaksel konsantrasyonları kullanılarak sitotoksik etki incelendi. Sitotoksik etki XTT testi ile değerlendirildi. Bulgular. İnsan Ig G plazma hücreli lösemi örneğini oluşturan ARH-77 hücre hattında dosetakselin artan konsantrasyonlarında oluşturduğu sitotoksik etki ortaya kondu. Sonuç. Veriler dosetakselin 50 umol konsantrasyonunda ARH-77 hücreleri üzerinde letal doza eriştiğini göstermiştir. Dosetakselin plazma hücreli lösemi hücre hattında etkin sitotoksik etkisi bu ilacın nadir gözlenen ve kötü prognozla karakterize hastalık tedavisinde kullanılabileceğini düşündürmektedir. Fakat bu ilacın plazma hücreli lösemide kullanımı için daha ileri testlere ihtiyaç vardır. Anahtar sözcükler: Dosetaksel, ARH-77, mitoz inhibisyonu, plazma hücreli lösemi, sitotoksik etki Abstract Aim.: Docetaxel causes microtubule stabilization during mitotic spindle organizing in cell and forces the cell to go apoptosis. Docetaxel is widely used in breast, prostate and bladder cancer. The potential cytotoxic effect of docetaxel, a chemotherapeutic agent which is used in various cancers, on Ig G plasma cell leukemia cell line (ARH-77-ATCC No: CRL-1621) was investigated in this study. Methods. The cytotoxic effect of docetaxel on ARH-77 cell line was evaluated at different concentrations namely 0.1-1-10-50-100 umol/L by using XTTtest. Result. It was shown that, docetaxel had significant cytotoxic affect at higher concentrations on ARH-77 cell line which forms a sample of human Ig G plasma cell leukemia. Conclusion. The data represent that the lethal dose of docetaxel in ARH-77 cell line is at the concentration of 50 umol/L. Our results suggest that docetaxel could be useful in the treatment of plasma cell leukemia of rare cases associated with poor prognosis. But further tests are needed to use this drug in plasma cell leukemia.
doi:10.7197/1305-0028.1012 fatcat:dsthrlmqkjcj5h3iqwcetia3aa