O lokalnej polityce gospodarczej po trzydziestu latach istnienia. Recenzja książki Andrzeja Miszczuka i Magdaleny Miszczuk, Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania, instytucje, instrumenty

Arkadiusz Ptak
2022 Wieś i Rolnictwo  
Recenzja książki: A. Miszczuk, M. Miszczuk, Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania, instytucje, instrumenty, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2021, ss. 261.
doi:10.53098/wir032021/05 fatcat:se7htwrmdngtngttty4ooben44