Optimization of in vitro culture conditions influencing the initiation of raspberry (Rubus idaeus L. cv. Nawojka) cell suspension culture / Optymalizacja warunków kultury in vitro umożliwiających uzyskanie zawiesiny komórkowej maliny (Rubus idaeus L. cv Nawojka)

Ewa Dziadczyk, Marcin Domaciuk, Piotr Dziadczyk, Iwona Pawelec, Ewa Szczuka, Józef Bednara
2013 Annales UMCS Biologia  
doi:10.2478/v10067-012-0030-z fatcat:3whzmchn4fem7gtbnrqx3zxyby