APPLICATION OF 3D ANIMATION AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS OF ENGINEERING STUDENTS

O Titova
unpublished
УДК 378.147 Тітова О.А. Таврійський державний агротехнологічний університет ЗАСТОСУВАННЯ 3D АНІМАЦІЇ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В статті представлено результати аналізу окремих проблем в навчанні іноземної мови студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто можливості підвищення ефективності процесу навчання через застосування на практичних заняттях тривимірних анімаційних роликів, які демонструють
more » ... , які демонструють роботу машин та механізмів. Наведено приклади вправ з розвитку професійного іншомовного мовлення. Ключові слова: навчання іноземної мови для спеціальних цілей, 3D анімація, моделювання. The results of definite problems analysis in teaching foreign language for engineering students are presented in the article. The author considers potentials for increasing of the teaching process effectiveness due to application of 3D animation which demonstrates machines and mechanisms operation. The results are illustrated by examples of exercises for the development of professional communication skills.
fatcat:7ijrlamlwngvbjpy7ktzt54u2i