Metabolic indicators and risk factors of left displaced abomasum in dairy cattle

İsmail Sen, Thomas Wittek, Hasan Guzelbektes
2015 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
Öz Sığırlarda sola abomazum deplasman vakaları çoğunlukla doğum sonrası görülmektedir. Sola abomazum deplasmanlarının insidansı çiftliklere göre farklılık gösterebilir. Laktasyonun ilk haftasında görülen abomazum deplasmanı vakaları genellikle kuru dönemin iyi yönetilememesinden kaynaklanabilir. Fakat daha geç dönemlerde görülen abomazum deplasman vakaları ise kuru dönem ve/veya doğumu takiben ilk 2 ile 4 haftalık dönemde ki sığırların yönetimi ile ilgili olabilir. Bu derleme sığırlarda
more » ... deplasmanları ile ilgili çeşitli risk faktörlerini, metabolik indikatörlerini ve önlenmesini içermektedir.
doi:10.15312/eurasianjvetsci.2015210076 fatcat:4mrzyjyhire23duliasjxys4qa