Syntheses and Property Evaluation of N-Salicylaldehyde Hydrazone Modified 11-Azaartemisinins and Their Derivatives

Sicong Li,, Shaocong Ji,, Liang Zhao,, Xiaoyu Liao,, Chuanfeng Liu,, Haodong Tang,, Zhengning Shu,, Peng Yang,, Yuehu Pei,
2019 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc201902024 fatcat:6vlg5j6yjbhlvd6h3v7noq7lwi