ДОСЛІДЖЕННЯ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ТРАВМАТИЧНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ РІЗНОГО ПСИХОСОМАТИЧНОГО ТИПУ ОСОБИСТОСТІ

Ya. P. Nahirniy, V. L. Fesyk
2018 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
У регуляції перебігу репаративних процесів у кістковій тканині й виникненні гнійних ускладнень визначальну роль відіграє імунна система. Останніми роками з'явились дослідження, в яких встановлено кореляцію між частотою виникнення гнійних ускладнень і психосоматичним типом особистості. Однак публікацій, у яких висвітлювались би особливості порушень гуморальної ланки імунної системи залежно від психосоматичного типу особистості постраждалих із переломами нижньої щелепи, ми не знайшли.Мета
more » ... ння – вивчити функціональні порушення гуморальної ланки імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи (ТПНЩ) залежно від психосоматичного типу особистості.Матеріали і методи. 60 постраждалих осіб чоловічої статі, у яких діагностовано травматичні односторонні відкриті переломи нижньої щелепи в ділянці кута, поділили на дві групи: перша група – екстраверти (36 осіб) й друга – інтроверти (24 особи) згідно з класифікацією Айзенка. Матеріалом для проведення імунологічних досліджень слугувала венозна кров. Концентрацію імуноглобулінів класів A, M, G визначали методом G. Mancini в динаміці на 1-й, 3-й, 7-й дні після травми.Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено підвищення кількості СD 22+-лімфоцитів упродовж усього терміну спостереження у постраждалих обох досліджуваних груп. Вміст IgG у перші дні після травми був підвищеним у обох досліджуваних групах, а на 7-й день його вміст нормалізувався тільки у постраждалих пешої групи, а другої ставав нижчим від показника контрольної групи. Кількісні зміни IgA однотипні в обох досліджуваних групах – підвищений рівень у перші дні після травми, а до 7-го дня дослідження ставав нижчим від контролю у обох групах, що вказує на депресію даної ланки імунітету. Встановлене підвищення вмісту IgM у обох досліджуваних групах упродовж усього терміну спостереження було найбільш виражене в ранній період після травми.Висновки. Отримані результати свідчать про напруження в роботі гуморальної ланки імунної системи, яке проявляється підвищенням концентрації усіх класів імуноглобулінів, особливо виражене у перші дні після травми. У постраждалих осіб-інтровертів кількісні зміни всіх класів імуноглобулінів більш виражені.
doi:10.11603/2415-8798.2017.4.8354 fatcat:r3cqarxt7ba2vlkpjprokfzmfy