PORTFÖY YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

H. Aydın OKUYAN, Devran DENİZ
2017 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
z: Bu çalışmada 2008 sonbaharında ABD kaynaklı ortaya çıkan küresel finansal kriz sonrasında Türkiye'de yerleşik yatırımcı perspektifinden yurt içi hisse senedi portföyünü yabancı hisse senetleriyle çeşitlendirmenin faydası araştırılmıştır. Çalışmada Markowitz'in türetmiş olduğu Ortalama-Varyans modeli kullanılmıştır. Bunun için önce Borsa İstanbul'da işlem gören BİST100 endeksinde yer alan 20 adet hisse senedi ile yurtiçi etkin portföy setleri oluşturulmuştur. Daha sonra, seçilen 20 yurt içi
more » ... sse senedine 20 yurtdışı hisse senedi eklenerek global etkin portföy setleri oluşturulmuştur. Uluslararası çeşitlendirme ile veri getiri seviyesinde riskin azami %43,25 oranında düşürülebildiği, ayrıca (risksiz varlık dahilinde) optimal portföyün Sharpe rasyosunun %46,8 oranında arttığı görülmüştür. 20 hisse senedinden oluşan yurtiçi portföye 20 yurtiçi hisse senedi ilave etmenin katkısı ise oldukça sınırlı olmuştur. Bu katkı veri getiri seviyesinde riskin azami %21,2 düşürülebilmesi ve optimal portföyün Sharpe rasyosunun %12,4 oranında artmasıdır. Bu sonuçlar Türkiye'de yerleşik yatırımcı açısından hisse senedi portföylerini uluslararası çeşitlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Anahtar Sözcükler: Uluslararası çeşitlendirme, etkin sınır, sharpe rasyosu.
doi:10.17065/huniibf.324794 fatcat:hczifs3l55adbcpuxenxjshwqm