REGULAMENT * cu privire la Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală

I Dispoziții
unpublished
1. Regulamentul cu privire la Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare-Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și legislației în domeniul proprietății intelectuale și stabileşte structura, procedura de editare și cerinţele privind publicarea informaţiilor în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare − BOPI). 2. BOPI reprezintă o publicaţie a cărei
more » ... destinație este informarea oficială a publicului referitor la obiectele de proprietate intelectuală protejate pe teritoriul Republicii Moldova. 3. În BOPI se publică informaţii privind cererile din domeniul proprietăţii intelectuale depuse la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (numită în continuare-AGEPI), titlurile de protecţie acordate şi certificatele înregistrate, modificările în statutul juridic al obiectelor de proprietate industrială, hotărârile Comisiei de contestaţii, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile în domeniul proprietăţii intelectuale, informații privind litigiile examinate în cadrul Comisiei de mediere, acte normativ-legislative naţionale şi tratate internaţionale, comunicări şi alte informaţii de ordin general ce vizează domeniul proprietăţii intelectuale. 4. Informațiile publicate în BOPI, referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală și titlurile de protecție, se consideră oficiale şi pot fi utilizate de către oricare persoană interesată, în scopul iniţierii procedurilor prevăzute de legislația în vigoare. 5. BOPI se consideră publicat prin expunerea lui la bibliotecă și plasarea pe pagina oficială a AGEPI, pentru accesul public, în ultima zi calendaristică a fiecărei luni, această dată indicându-se pe copertă/foaia de titlu. II. Structura BOPI 6. BOPI cuprinde 11 compartimente structurate după cum urmează:-Invenții;-Soiuri de plante;-Mărci;-Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate;-Design industrial (desene și modele industriale);-Modificări în statutul juridic al cererilor și titlurilor de protecție;-Comisia de contestații a AGEPI;-Comisia de mediere în domeniul PI;-Decizii ale instanțelor judecătorești;-Monitor;-Materiale de informare din domeniul proprietății intelectuale. 6.1. La compartimentul Invenții se publică date referitoare la cererile de brevet de invenție; brevetele și brevetele de scurtă durată acordate, în special datele bibliografice, rezumatele și, după caz, materialele grafice ale acestora; precum și listele brevetelor și brevetelor de scurtă durată eliberate. Rezumatele cererilor și brevetelor se publică în limbile română, engleză și rusă. 6.2. Compartimentul Soiuri de plante include informații referitoare la cererile de brevet pentru soi de plantă; brevetele acordate; brevetele eliberate, în special datele bibliografice, denumirea comună a speciei, taxonul botanic și denumirea soiului. 6.3. La compartimentul Mărci se publică datele privind cererile de înregistrare; mărcile înregistrate în baza cererilor acceptate parțial; lista certificatelor de înregistrare a mărcilor eliberate în (luna, anul); lista mărcilor reînnoite. * Aprobat prin ordinul Directorului General nr. 201 din 06.11.2015.
fatcat:4efdflklbfanlos6j6j4pwityq