U źródeł zjawiska odwoływania się do potencji ościennych w polskich sporach wewnętrznych – casus roku 1730

Urszula Kosińska
2019 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej  
doi:10.12775/sdr.2019.1.01 fatcat:mbowextwk5fwjpodswmzkzf64i