ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛОНУ ДЛЯ СУХОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД ПИЛУ В МЕТАЛУРГІЇ

Andrii Cheilytko, Sergii Il'in, Andrii Lavryonov, Yurii Belokon
2021 Scientific Journal "Metallurgy"  
Одержано головні аналітичні залежності, які необхідні для розробки методики ви-конання експериментів та розрахунків пиловловлювання для конкретних умов роботи. До-сліджено методи розрахунків циклонів як вихрових апаратів та дослідження роботи цик-лону для очищення повітря від пилу. На основі використаних основних теоретичних поло-жень з тепломасообміну та термодинаміки запропоновано математична модель. Виконанорозрахунки нових конструкцій сучасних циклонів щодо отримання їх геометричних розмі-рів, опору та ефективності вловлювання пилу.
doi:10.26661/2071-3789-2020-1-16 fatcat:ssu45rh53beg7cx62iki3bg6xa