Cerrahi destekli unileteral maksiller genisletme: bir olgu sunumu

ULUSOY Çağrı; TÜRKÖZ
2011 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  
Hızlı üst çene genişletmesi, üst çenelerinde transversal yetmezlik olan çocuklarda, rutin olarak kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır. Unilateral çapraz kapanışa sahip yetişkin bireylerde yapılan konvansiyonel cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi uygulamaları normal kapanışlı tarafta bukkal non-oklüzyona neden olabilmektedir. Bu vakada, çapraz kapanışa sahip tarafa osteotomi uygulanmış, normal kapanışlı tarafta osteotomi uygulanmamıştır. Böylelikle, normal kapanış gösteren tarafın
more » ... u bozulmadan unilateral çapraz kapanışın düzeltilmiştir.
doi:10.1501/dishek_0000000138 fatcat:noio34p4andtfmzbth5pljcbha