Comparative Analysis of Aerodynamic Characteristics and Experimental Investigation of a Moving Coil Linear Motor Using Computational Fluid Dynamics

Gong ZHANG, Jimin LIANG, Zhichen HOU, Qunxu LIN, Zheng XU, Jian WANG, Xiangyu BAO, Weijun WANG
2019 Mechanics  
doi:10.5755/j01.mech.24.6.22463 fatcat:ufsdpx2s5ne7tmwhysidrdo7ja