Teologiniai Trejybės ir jos Asmenų bruožai išganymo ekonomijoje

Egidijus Obrikis, Rimas Skinkaitis
2015 Soter: Religijos Mokslo Žurnalas  
Teologiniai Trejybës ir jos Asmenø bruoþai iðganymo ekonomijoje Trejybinio Dievo tiesa -viena iš esminių krikščioniškojo tikėjimo tiesų -vis dar mažai nagrinėjama. Svarbu ne tik žinoti Dievą esant triasmenį ir tuos Asmenis nusakančius vardus, bet ir pažinti specifinius Asmenų bruožus bei savitus veikimo principus. Tai turi praktinę reikšmę ir atskiro žmogaus, ir visos Bažnyčios gyvenimui. Straipsnyje siekiama išryškinti tiek visos Trejybės, tiek atskirų jos Asmenų būties ir veikimo ypatumus
more » ... eikimo ypatumus išganymo istorijos kontekste. The truth of Trinitarian God, being one of the major truths of Christian faith, is still little studied. It is important not only to know God as existing in three persons and the names defining those persons, but to know specific features and distinctive principles of acting of these persons, because it has practical value for the life of both individual and the whole Church. The article seeks to highlight operational principles of the whole Trinity and its separate persons in the context of salvation history.
doi:10.7220/2335-8785.53(81).2 fatcat:caqq25cso5dbpduksleepd6m5q