Zmagania liberałów z pluralizmem wartości

Stanisław Mazur
2017 Public Governance  
Zmagania liberałów z pluralizmem wartości Celem artykułu jest krytyczny namysł nad perspektywą ujmowania pluralizmu wartości w obrębie współczesnej liberalnej myśli politycznej. Na początku opisano sposób rozumienia pluralizmu i konfliktu wartości. Następnie zarysowano tradycje ich postrzegania, aby w dalszej części skupić się na analizie dorobku doktryny liberalnej i omówieniu propozycji rozwijanych na jej gruncie. W części końcowej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy liberalna optyka
more » ... rzegania pluralizmu wartości, chroniąc przed monizmem, nie prowadzi w świat ich relatywizmu.
doi:10.15678/zp.2017.39.1.04 fatcat:yib4ft5aqjhyhijug2nylqnpba